530 580 055 szkola@japonia.net.pl

Wykłady o kulturze Japonii

Informacje na temat wykładów zostaną zamieszczone 10 października 2017 roku.