530 580 055 szkola@japonia.net.pl

Polska Fundacja Japonistyczna
日本学ポーランド基金

Polska Fundacja Japonistyczna została ustanowiona w 1991 roku przez pracowników Zakładu Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nestorów japonistyki polskiej – prof. Wiesława Kotańskiego, prof. Jolantę Tubielewicz, dr Krystynę Okazaki.

Obecnie Radę Fundacji tworzą:
Tsuneo Okazaki (prezes Zarządu PFJ), dr Katarzyna Starecka (członek Zarządu PFJ), dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi (członek Zarządu PFJ) oraz prof. Mikołaj Melanowicz, prof. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. Romuald Huszcza, dr hab. Agnieszka Kozyra, Henryk Lipszyc, dr Jadwiga Rodowicz, dr Agnieszka Żuławska-Umeda, dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Barbara Słomka, Bogusław Pindur, dr Anna Zalewska, Urszula Mach-Bryson.

Cele statutowe Polskiej Fundacji Japonistycznej:

  • wspieranie badań naukowych i prac dydaktycznych w zakresie japonistyki prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim,
  • propagowanie nauki języka japońskiego w innych ośrodkach akademickich, szkołach oraz placówkach oświatowych,
  • popularyzacja kultury japońskiej w Polsce,
  • prowadzenie dokumentacji stosunków polsko-japońskich.

Nihongo Gakuen. Szkoła Języka i Kultury Japońskiej.
Nihongo Gakuen rozpoczyna działalność w 2017 roku, bazując na doświadczeniach szkoły języka japońskiego prowadzonej przez Polską Fundację Japonistyczną, która została założona w 1992 roku. Dyrektorem Nihongo Gakuen jest prof. dr hab. Agnieszka Kozyra.