530 580 055 szkola@japonia.net.pl

Prowadzący zajęcia

(nazwiska podane są alfabetycznie)

  • Fujii-Karpoluk Yoko (wykładowca w Katedrze Japonistyki)
  • Kozłowska Ewa
  • Matsumoto Akira
  • Matsumoto Aruto
  • Okazaki-Pindur Anna (wykładowca w Katedrze Japonistyki)

dodatkowo przewidziane są zajęcia specjalistyczne prowadzone przez następujące osoby:

  • dr hab. Kordzińska-Nawrocka Iwona (adiunkt w Katedrze Japonistyki)
  • prof. dr hab. Kozyra Agnieszka (profesor w Katedrze Japonistyki)
  • Trojanowska Marta (wykładowca w Katedrze Japonistyki)